Mobiilsete jahutusseadmete lisad

Mobiilsete konditsioneeride lisad

ACM standard paigaldus

Õhuvoolikute ja termostaadi paigaldus

Õhuvoolikute süsteem Ø225 mm:

Ø225 mm isoleeritud ja isoleerimata õhuvoolikute süsteemi kasutatakse mobiilse konditsioneeriga ACM 7, millel on Ø225 mm avad.

 

Isoleeritud painduv õhuvoolik Ø225 mm, pikkus 3 m (joonisel A):

Üks ots ühendatakse konditsioneeriga ja teine ots telgiavaga. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

Kott isoleeritud õhuvoolikule Ø225 mm:

Isoleeritud õhuvooliku pakkimiseks ladustamisel ja transportimisel.

Isoleerimata painduv õhujaotusvoolik Ø225 mm, pikkus 6 m (joonisel C):

Kasutatakse jahutatud õhujagajana telgi sees. Õhk paisatakse ruumi läbi väikeste avade. Õhuvoolik kinnitatakse telgi lae alla.

 

Isoleeritud painduv õhuvoolik Ø315 mm, pikkus 3 m (joonisel A):

Üks ots ühendatakse konditsioneeriga ja teine ots telgiavaga. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

Isoleerimata painduv õhujaotusvoolik Ø315 mm, pikkus 2 m (joonisel C):

Kasutatakse jahutatud õhujagajana telgi sees. Õhk paisatakse ruumi läbi vooliku ülemises osas kahes reas paiknevate väikeste avade. Õhuvoolik kinnitatakse telgi lae alla.

Isoleerimata painduv õhujaotusvoolik Ø315 mm, pikkus 5 m (joonisel C):

Kasutatakse jahutatud õhujagajana telgi sees. Õhk paisatakse ruumi läbi väikeste avade. Õhuvoolik kinnitatakse telgi lae alla. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

 

Õhuvoolikute süsteem Ø400 mm:

Ø315 mm isoleeritud ja isoleerimata õhuvoolikute süsteemi kasutatakse mobiilse konditsioneeriga ACM 18 ja ACM 18 CBRN. 

 

Isoleeritud painduv õhuvoolik Ø400 mm, pikkus 3 m (joonisel A):

Üks ots ühendatakse konditsioneeriga ja teine ots telgiavaga. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

Isoleerimata painduv õhuvoolik Ø400 mm, pikkus 5 m (joonisel B):

Kasutatakse külma õhu transportimisel isoleeritud õhuvoolikust lakke kinnitatud õhujaotusvoolikuni.

Isoleerimata painduv õhujaotusvoolik Ø400 mm, pikkus 5 m (joonisel C):

Kasutatakse jahutatud õhujagajana telgi sees. Õhk paisatakse ruumi läbi vooliku ülemises osas kahes reas paiknevate väikeste avade. Õhuvoolik kinnitatakse telgi lae alla. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

 

Ruumitermostaat (joonisel D):

Danthermi mobiilsete konditsioneeridega kasutatakse kahte erinevat ruumitermostaati.

Üks termostaat sobib standardkonditsioneeriga ja teine el. kütteelemendiga varustatud konditsioneeriga. Termostaadid on tolmu- ja niiskuskindlas korpuses (IP66) ja varustatud  15 m ühenduskaabliga. 

   

Luugisüsteem ACM 5-le:

Luugisüsteem kaitseb töötavat seadet vihma ja ekstreemse päikesekiirguse eest.

Õhufilter F7:

Vajadusel võib konditsioneeri ACM 18 komplekteerida õhufiltriga F7.