Dantherm DanX ventilatsiooniseadmed ujulatele

Dantherm DanX 2/4 - 16/32  kliimaseadmed ujulatele

DanX XWPS kaheastmelise soojustagastusega kliimaseade ujulale

DanX XWPS ühendab endas soojuspumba ja ventilatsiooniseadme parimaid omadusi. Soojuspumba ja efektiivse soojustagastiga kombineeritud süsteem võimaldab parimal viisil kontrollida ujulate õhuniiskust ja -temperatuuri. Saavutatav energia kokkuhoid võimaldab oluliselt kärpida ekspluatatsioonikulusid ja muudab selle süsteemi turul olevatest valikutest tõhusaimaks.

Seadmesse integreeritud õhu segamisfunktsioon kontrollib õhuhulkasid selliselt, et puudub vajadus võtta basseiniruumi välisõhku rohkem kui mugava sisekliima tagamiseks vajalik. Suvisel ajal võib kasutada vabajahutust juhtides 100% välisõhku soojustagastist mööda. Täiendavaks energia kokkuhoiuks võib seadmesse lisada kondensaatori vesijahutuse, mille abil saab juhtida eralduva soojuse basseini või soojendada pesuvett.

Peamised eelised

  • moodulkonstruktsioon
  • all-in-one-box  kontseptsioon
  • vastupidavad materjalid
  • efektiivne soojustagasti
  • sisseehitatud soojuspump
  • välisõhumäär 0-100%, võimaldab vabajahutust suvel
  • kasutajasõbralik juhtimissüsteem

 

DanX XWPS – Öine kütterežiim:

Retsirkulatsioon küttega, ilma õhukuivatuseta.

DanX XWPS – Päevane režiim - Talvel:

Osaline retsirkulatsioon küttega, kaheastmeline soojustagastus ja õhukuivatus soojuspumba ning välisõhuga.

DanX XWPS – Öine režiim:

Retsirkulatsioon küttega, õhukuivatus soojuspumbaga

DanX XWPS - Päevane režiim - Suvel:

Õhukuivatus välisõhuga ja vajadusel osaline soojustagastus.
Soojuspump ei tööta.

Dantherm DanX XWP kaheastmelise soojustagastusega, pööratava soojuspumbaga kliimaseade ujulatele

Komplekteerides seadme pööratava soojuspumbaga on võimalik seda kasutada ka õhujahutuseks. Sarnaselt DanX XWPS seadmetega ühendab ka DanX XWP endas soojuspumba ja ventilatsiooniseadme parimaid omadusi. Soojuspumba ja efektiivse soojustagastiga kombineeritud süsteem võimaldab parimal viisil kontrollida ujulate õhuniiskust ja -temperatuuri. Saavutatav energia kokkuhoid võimaldab oluliselt kärpida ekspluatatsioonikulusid ja muudab selle süsteemi turul olevatest valikutest tõhusaimaks.

Seadmesse integreeritud õhu segamisfunktsioon kontrollib õhuhulkasid selliselt, et puudub vajadus võtta basseiniruumi välisõhku rohkem kui mugava sisekliima tagamiseks vajalik. Suvisel ajal võib kasutada vabajahutust juhtides 100% välisõhku soojustagastist mööda. Täiendavaks energia kokkuhoiuks võib seadmesse lisada kondensaatori vesijahutuse, mille abil saab juhtida eralduva soojuse basseini või soojendada pesuvett.

Dantherm DanX XKS üheastmelise soojustagastusega ventilatsiooniseade ujulatele

Ristvoolusoojustagastiga ventilatsiooniseade sobib kasutamiseks mõõduka välistemperatuuriga kliimas, kus sise- ja välisõhu niiskustase on oluliselt erinev. Ruumis viibijatele mugava sisekliima loomiseks vahetatakse niiske siseõhk välja kuiva välisõhuga. Olulise energia kokkuhoiu annab efektiivse ristvoolusoojustagasti kasutamine. Energiat aitab veelgi kokkuhoida seadmesse integreeritud õhuklappide süsteem, mis võimaldab reguleerida välisõhu määra ja vähendada sellega ekspluatatsioonikulusid.

DanX XKS – Öine kütterežiim:

Retsirkulatsioon küttega, ilma õhukuivatuseta.

DanX XKS - Päevane režiim - Talvel:

Õhukuivatus välisõhuga, vajadusel osaline soojustagastus ristvoolusoojustagastis

DanX XKS -  Öine/päevane režiim - Talvel:

Osaline retsirkulatsioon küttega. 
Üheastmeline soojustagastus ja õhukuivatus välisõhuga.

DanX XKS – Päevane režiim - Suvel - Lisa:

Osaline retsirkulatsioon jahutusega.
Üheastmeline jahutustagastus, õhukuivatus välisõhuga ja jahutus jahutuspatareiga.

Dantherm DanX AF soojuspumbaga õhukuivati ujulatele

Soojuspumbaga õhukuivatusseade tagab niiskuse efektiivse eraldamise ujulates, mille kasutamine on piiratud nii ajaliselt kui inimeste arvult, näiteks hotellides ja raviasutustes. Sellisel lahendusel on madalad ekspluatatsioonikulud, kuid see sobib kliimasse, kus sise- ja välisõhu niiskus erineb vähe ja/või ruumi, milles värske õhu juurdevoolu vajadus on minimaalne.

Seadmed tagavad õhuniiskuse eraldamise kondenseerumise kaudu ning minimaalse õhuvahetuse ruumisviibijatele mugava sisekliima hoidmiseks. Kui värske õhu vajadus on suurem komplekteeritakse seadmed teise ventilaatori ja segamiskambriga. Seadet saab kasutada ka ainult õhukuivatamiseks 100%-se õhuringluse puhul. Täiendavaks energia kokkuhoiuks võib seadmesse lisada kondensaatori vesijahutuse, mille abil saab juhtida eralduva soojuse basseini või soojendada pesuvett.

Tänu kompaktsele ehitusele sobivad soojuspumbaga seadmed kasutamiseks piiratud suurusega ruumides. Seadme saab riputada näiteks ujula lakke või paigutada väiksemasse teenindusruumi.

 

DanX - AF – Öine režiim:

Retsirkulatsioon küttega, õhukuivatus soojuspumbaga.

DanX AF – Päevane režiim:

Retsirkulatsioon küttega, õhukuivatus soojuspumbaga
Välisõhu määr 0-30%.

DanX XWPS

Nominaalne õhuhulk
(m³/h)

Kuivatusjõudlus
VDI 2089 tingimustel¹ (kg/h)

Kuivatusjõudlus²
(kg/h)

XWPS 2/4

3350

18

22

XWPS 3/6

4500

26

29

XWPS 5/10

8400

46

54

XWPS 7/14

12500

67

81

XWPS 9/18

15500

85

100

XWPS 12/24

21500

121

139

XWPS 16/32

25500

142

165

¹ Basseiniruumi õhk 30 °C/54%
² Basseiniruumi õhk 30 °C/54% - 30% välisõhku 5 °C/85%

DanX XK

Nominaalne õhuhulk
(m³/h)

Kuivatusjõudlus
VDI 2089 tingimustel¹ (kg/h)

Kuivatusjõudlus²
(kg/h)

XK 2/4

3350

12

22

XK 3/6

4500

16

29

XK 5/10

8400

30

54

XK 7/14

12500

44

81

XK 9/18

15500

55

100

XK 12/24

21500

76

139

XK 16/32

25500

90

165

¹ Basseiniruumi õhk 30 °C/54%
² Basseiniruumi õhk 30 °C/54% - 30% välisõhku 5 °C/85%

DanX AF

Nominaalne õhuhulk 
(m³/h)

Kuivatusjõudlus
VDI 2089 tingimustel¹ (kg/h)

AF 3/6

4850

31

AF / AFs 5/10

7300 / 9500

49 / 61

AF / AFs 7/14

12000 / 14000

79 / 92

AF / AFs 12/24

19000 / 24000

126 / 154

¹ Basseiniruumi õhk 30 °C/54%

DanX basseniruumi ventilatsiooniseadmete brošüür (pdf, ingliskeelne)

Danthermi ventilatsiooniseadmete filtrid ja filtrite vahetamine