Kondensaatorkuivatid

Kondensaatorkuivatisse sisseehitatud ventilaator tõmbab niiske õhu kuivatisse. Õhk jahtub külmutusagregaadi aurusti pinnal kastepunktini, veeaur kondenseerub ning kondensaat juhitakse seadmest välja või kogutakse mahutisse. Jahutatud õhk liigub läbi kondensaatori ja on seadmest väljudes sissetõmmatavast õhust  kuivem ning mõne kraadi võrra soojem. Õhu pidev ringlus läbi seadme vähendab suhtelist õhuniiskust ja kindlustab ruumi kiire ning ühtlase kuivamise.

Kondensatsiooni-kuivatid

Kuivatusjõudlus kg/h (30°C/80% RH)

Paigaldusviis

Kasutus

CDF

0,4-4,2

Statsionaarne, põrandale/seinale

Arhiivid, muuseumid, kirikud, veetöötlusjaamad, suvilad

CDT

1,25-4,0

Mobiilne/statsionaarne põrandale/seinale

Ehitusprotsessi kiirendamine, veeavarii tagajärgede likvideerimine, veetöötlusjaamad, arhiivid, laod

CDP

1,4-9,5

Statsionaarne, põrandale/seinale

Basseiniruumid, spaad, riietusruumid, laod

DanX

6-148*

Statsionaarne

Basseiniruumid, ujulad, tervisekeskused

*Basseiniruumi õhk 30°C/55%RH, välisõhu määr 30% (5°C/85%RH).