Kondensaatorkuivatid

Kondensaatorkuivatisse sisseehitatud ventilaator tõmbab niiske õhu kuivatisse. Õhk jahtub külmutusagregaadi aurusti pinnal kastepunktini, veeaur kondenseerub ning kondensaat juhitakse seadmest välja või kogutakse mahutisse. Jahutatud õhk liigub läbi kondensaatori ja on seadmest väljudes sissetõmmatavast õhust kuivem ning mõne kraadi võrra soojem. Õhu pidev ringlus läbi seadme vähendab suhtelist õhuniiskust ja kindlustab ruumi kiire ning ühtlase kuivamise.

Kondensaatorkuivatid

Kuivatusjõudlus kg/h (30 °C/80% RH)

Paigaldusviis

Kasutus

CDF

0,4-4,2

Statsionaarne, põrandale/seinale

Arhiivid, muuseumid, kirikud, veetöötlusjaamad, suvilad

CDT

1,25-4,0

Mobiilne/statsionaarne, põrandale/seinale

Ehitusprotsessi kiirendamine, veeavarii tagajärgede likvideerimine, veetöötlusjaamad, arhiivid, laod

CDP

1,4-9,5

Statsionaarne, põrandale/seinale

Basseiniruumid, spaad, riietusruumid, laod

DanX

6-148*

Statsionaarne

Basseiniruumid, ujulad, tervisekeskused

DH 150AX-150BX

10 Mobiilne/statsionaarne, põrandale

Laod, elektrijaamad, muuseumid

DH 300BY

21 Statsionaarne, põrandale Laod, elektrijaamad, muuseumid

DH 600BY

42 Statsionaarne, põrandale Laod, elektrijaamad, muuseumid

*Basseiniruumi õhk 30 °C/55% RH, välisõhu määr 30% (5 °C/85% RH).